Agenda - maart - 2018


19/03/2018

19:15 - Collectebonverkoop*

Extra informatie:

Tijd: 19:15-19:45
Waar: Zaal achter de kerk

Normaal de 3e maandag van de maand


19/03/2018

20:00 - Inspiratie avond*

Extra informatie:

Tijd: 20:00-21:30
Waar: Zaal achter de Hervormde Kerk, Hendrik Raakweg 19

Thema 1: Een vruchtbare gemeente voor allen
(een kerk die voor iedereen leuk is en waarin ouders kinderen positief stimuleren)


Spreker: Robert Colijn. Robert is jeugdwerkspecialist, trainer, spreker. Met zijn jarenlange ervaring bij Youth for Christ in Noord-Nederland zal hij op een praktische en boeiende manier toelichting geven op de beide thema’s.

Zie voor meer info de startpagine  (home)


21/03/2018

17:30 - Eten voor alleenstaanden*

Extra informatie:

Waar: Zaal achter de Hervormde Kerk

Januari Nieuwjaarsvisite (ander tijdstip )
Februari t/m november 3e woensdag van de maand
December niet

24/03/2018

16:00 - Dimesions junior*

Extra informatie:

Tijd: 16:00-17:15
Waar: Hervormd Jeugdcentrum, Het Hoekje 51

25/03/2018

10.00 - Palmzondag Kerkdienst VM*

Extra informatie:

Waar: Hervormde kerk Hendrik Raakweg 19

25/03/2018

19:00 - Palmzondag Kerkdienst NM*

Extra informatie:

Waar: Hervormde kerk Hendrik Raakweg 19

 

27/03/2018

15:00 - Paasmiddag ouderen*

Extra informatie:

Tijd: 15:00-18:00
Waar: Hervormd Jeugdcentrum, Het Hoekje 51

Paasmiddag voor ouderen van de Hervormde
Gemeente Hollandscheveld op uitnodiging

28/03/2018

14:00 - PCOB*

Extra informatie:

Waar: Zaal achter de Hervormde Kerk, Hendrik Raakweg 19

Mw. Leeftink uit Assen
"Van Drenthe tot aan het Wad"

28/03/2018

19:00 - Vesperdienst*

Extra informatie:

Tijd: 19:00- 20:00
Waar: Gereformeerde kerk

Al vele eeuwen lang kent de Christelijke Kerk 
de zgn. getijden gebeden, dat zijn de gebeden
die op vaste tijden worden opgezonden,
bijvoorbeeld de morgengebeden (de lauden)
en de avondgebeden (de Vespers; vesper = avond).
Psalm 3 is een morgengebed en zo is Psalm 4
een avondgebed.
Het zijn eigenlijk gebedsdiensten.
Wij kennen in de Kerken van de hervorming
alleen nog maar de vorm van de
zondagmorgendienst en ook de andere
erediensten lijken daarop (met kleine verschillen).
In deze week van Gebed en Bezinning, van Hoop
en Verwachting gericht op het lijden en sterven,
zo ook op de Opstanding van onze
Here Jezus Christus, nodigen
wij u van harte uit om deze Vespers eens te bezoeken.
Ook dit jaar zullen in de Stille week
voor Pasen Vesperdiensten gehouden
worden met het thema:
"Is dat, is dat mijn koning,
van Passie naar Pasen"

28/03/2018

20:00 - Vrouwenbond*

Extra informatie:

Tijd: 20:00-22.15
Waar: Zaal achter de kerk

Thema: gewoonten en gebruiken in Staphorst
Door 2 staphortser vrouwen

29/03/2018

19:00 - Vesperdienst*

Extra informatie:

Tijd: 19:00-20:00
Waar: Gereformeerde kerk

Al vele eeuwen lang kent de Christelijke Kerk 
de zgn. getijden gebeden, dat zijn de gebeden
die op vaste tijden worden opgezonden,
bijvoorbeeld de morgengebeden (de lauden)
en de avondgebeden (de Vespers; vesper = avond).
Psalm 3 is een morgengebed en zo is
Psalm 4 een avondgebed.
Het zijn eigenlijk gebedsdiensten.
Wij kennen in de Kerken van de hervorming
alleen nog maar de vorm van de zondagmorgendienst
en ook de andere erediensten lijken daarop
(met kleine verschillen). In deze week van
Gebed en Bezinning, van Hoop en Verwachting
gericht op het lijden en sterven, zo ook op de
Opstanding van onze Here Jezus Christus,
nodigen wij u van harte uit om deze Vespers
eens te bezoeken. Ook dit jaar zullen
in de Stille week voor Pasen Vesperdiensten
gehouden worden met het thema:
"Is dat, is dat mijn koning, van Passie naar Pasen"

30/03/2018

G O E D E V R IJ D A G

30/03/2018

10:00 - Kerkdienst VM Goede vrijdag*

Extra informatie:

Waar: Hervormde Kerk

Aansluitend ( ca 11.30 u ) viering met de zieken

30/03/2018

19:00 - Kerkdienst NM Goede Vrijdag

31/03/2018

18:30 - Vesperdienst*

Extra informatie:

Tijd: 18:30-19:15
Waar: Hervormde kerk Hendrik Raakweg 19

Al vele eeuwen lang kent de Christelijke Kerk 
de zgn. getijden gebeden, dat zijn de gebeden
die op vaste tijden worden opgezonden,
bijvoorbeeld de morgengebeden (de lauden)
en de avondgebeden (de Vespers; vesper = avond).
Psalm 3 is een morgengebed en zo is
Psalm 4 een avondgebed.
Het zijn eigenlijk gebedsdiensten.
Wij kennen in de Kerken van de hervorming
alleen nog maar de vorm van de zondagmorgendienst
en ook de andere erediensten lijken daarop
(met kleine verschillen). In deze week van
Gebed en Bezinning, van Hoop en Verwachting
gericht op het lijden en sterven, zo ook op de
Opstanding van onze Here Jezus Christus,
nodigen wij u van harte uit om deze Vespers
eens te bezoeken. Ook dit jaar zullen
in de Stille week voor Pasen Vesperdiensten
gehouden worden met het thema:
"Is dat, is dat mijn koning, van Passie naar Pasen"

31/03/2018

20:30 - Paasconcert*

Extra informatie:

Tijd: 20:30-21:30
Waar: Hervormde kerk Hendrik Raakweg 19

Naast bekende lijdens- en opstandingsliederen 
die wij als koor, maar óók samen met de
aanwezigen zullen zingen, gaat het koor o.a.
“They cricified my Lord” ten gehore brengen.
Dit is een negro-spiritual die door onze dirigent
speciaal bewerkt werd voor mannenkoren.
Na het zingen door het koor van het zeer
indrukwekkend lied “Via Dolorosa” en een
moment van stilte en bezinning, gaat het koor
aan het tweede deel van het concert beginnen
met het zingen van het bekende opstandingslied
“Christus is waarlijk opgestaan”. Deze avond zal
worden besloten met het gezamenlijk zingen van
“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”,
met als climax het laatste vers


  Bezoekadres: Hendrik Raakweg 19, 7913 AM Hollandscheveld Postadres

< HOME